Publicada la “Guia per a les autoritats nacionals” sobre xarxes de fred i calor en el marc del projecte SmartReFlex


El passat 5 i 6 d’octubre, l’IREC conjuntament amb altres tretze organitzacions de 5 països europeus va participar en  la reunió del projecte europeu SmartReFlex a Stuttgart, Alemanya. L’objectiu de SmartReFlex és implementar solucions legislatives i organitzatives per a promocionar l’ús d’un alt percentatge d’energies renovables a les xarxes de districte de fred i calor noves i existents, en sis regions europees. El projecte, que finalitzarà al Febrer del 2017, inclou també un ambiciós programa de desenvolupament de capacitats mitjançant tallers específics per a diferents agents a nivell regional i nacional. A Catalunya, aquests tallers van tenir lloc amb èxit a l’Abril-Juny de 2015.

Per altra banda, la  Guia per les autoritats nacionals” sobre les xarxes de fred i calor ha estat publicada dins l’àmbit del projecte i varis exemplars han estat impresos per a la seva difusió. Aquesta guia conté recomanacions per a la integració d’energies renovables a la xarxa de districte i exemples d’èxit a Dinamarca. També inclou un resum de les estratègies que s’estan duent a terme a les sis regions participants del projecte SmartReflex. Podeu consultar la guia en anglès a la mateixa web, on properament estarà també disponible en castellà.

A la pàgina web del projecte SmartReFlex s’hi pot trobar més informació com, per exemple, varis butlletins informatius que es van publicant durant el transcurs del projecte i que informen sobre les novetats en cada regió participant. Els butlletins es poden trobar al següent enllaç.