RenewIT a les jornades de tendències: Avanzando en la Optimización de la Eficiencia Energética en SmartDataCenters


En un món cada vegada més digitalitzat, els centres de processament de dades agafen cada vegada més protagonisme, permetent concentrar grans infraestructures TIC, per a generar economies d’escala i facilitar la consolidació. La plataforma d’empreses TIC per la millora de l’eficiència energètica, enerTIC, celebra una jornada de tendències especialitzada, en el que es debatran sobre les últimes tendències per a avançar en l’optimització de l’eficiència energètica en els centres de dades: tecnologia innovadora, bones pràctiques, indicadors, etc: informació sobre la jornada.

Optimitzar l’eficiència energètica d’aquestes grans infraestructures TIC, a més de produir importants estalvis en el principal subministrament dels centres de dades: l’energia, reflecteix el compromís amb l’entorn i és un indicador de la capacitat tecnològica del propietari. A més, els participants tindran l’oportunitat d’intercanviar experiències i realitzar networking amb els principals professionals de la indústria dels centres de processament de dades.

Eduard Oró, representant l’IREC i al projecte europeu RenewIT oferirà una conferència dins la sessió II “Tendencias Tecnológicas para reducir el consumo energético en las Infraestructuras TIC” sobre els avenços en la implementació d’estratègies d’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en els centres de processament de dades.