RenewIT, coordinat per l’IREC, publica un vídeo amb els resultats clau i les eines de simulació desenvolupades dins el projecte.


El projecte RenewIT ha publicat un vídeo filmat a l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) a Tarragona, així com al data centre Mare Nostrum i al data centre de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ambdós situats a Barcelona. El vídeo mostra una visió general de les principals eines de simulació i els resultats de la investigació del projecte dels darrers 3 anys, que conclou a finals de setembre de 2016.

Arran d’aquests resultats, s’ha editat un vídeo resum en castellà de disseminació, on el coordinador del projecte, el Dr. Jaume Salom, detalla els principals objectius.