Reunió d´incici del Grup de Treball 1 sobre “Component and System Costs” del Subprograma de l´ EERA-Energia Eòlica “Economic and social aspects of Wind Integration”


L’àrea d’Electricitat i Electrònica de Potència de l’IREC coordina el Grup de Treball 1 relatiu a “Component and System Costs” del subgrup de “Economic and social aspects of Wind Integration” de l’Aliança Europea de Recerca en Energia (EERA) – Energia Eòlica . Un dels primers passos per a aquest grup internacional emergent és conèixer-se i debatre sobre els seus treballs d’investigació i els propers passos a realitzar en l’àmbit de l’avaluació econòmica dels sistemes d’energia eòlica. IREC organitza la primera reunió d’inici del grup de treball el proper Dimarts 30 de juny de 2015, de 9:00 a 17:00 hores a la Sala d’Actes de la seu de l’IREC Barcelona.

En aquesta sessió, experts internacionals en la matèria debatran els últims treballs de recerca sobre l’avaluació dels costos econòmics relacionats amb l’energia eòlica, i la seva integració per millorar l’acceptació social d’aquesta tecnologia des d’una perspectiva holística i sostenible.