L’IREC co-organitza el Simposi Spring 15A de la E-MRS: Materials, mecanismes i dispositius per la nanoenergia.


El prof. Joan Ramon Morante, cap de l’àrea de Materials Avançats per l’energia del IREC, co-organitza el Simpòsium SPRING 15 A: Materials, mechanisms and devices in nano Energy de la E-MRS. La societat de recerca Europea  en materials es reuneix periòdicament per debatre els nous avenços tecnològics en materials avançats.

L’objectiu del simposi  15ª és presentar els nous avenços en nanometerials  per la conversió d’energia i nous disponibles mecanismes d’emmagatzematge per fer-ne us en tecnologies emergents.

Per mes informació visiteu la plana web del 2015 E-MRS Spring meeting