SmartReFlex: tres anys impulsant la introducció d’energies renovables a les xarxes de districte


El passat 28 de febrer el projecte SmartReFlex va assolir els seus objectius després de tres anys d’activa col·laboració entre els socis del consorci, augmentant la difusió de xarxes urbanes de calor i fred amb una elevada penetració de fonts d’energia renovable i tecnologies eficients, en les ciutats europees. Els  resultats del projecte i les principals conclusions varen ser presentades en una reunió regional a Catalunya, organitzada per un dels socis, INCASÒL (Institut Català del Sòl, Generalitat de Catalunya). Essent els objectius més rellevants:

  • S’han desenvolupat estudis de viabilitat  en cada regió que demostren que l’ús de fonts d’energia renovables en les xarxes de calor i fred urbanes (como la biomassa, la solar o la geotèrmica) són solucions competitives.
  • Reunions dels grups de treball regionals, “Task Force”, on compartir experiències per identificar barreres i discutir sobre solucions per a superar-les.han contribuït a crear una comunitat entre les empreses del DHC, les ESE, els organismes públics, els tècnics, els legisladors, las institucions financeres, las associacions sectorials, etc.
  • Connexió amb altres projectes de la UE en la mateixa temàtica, per tal de millorar l’impacte de cadascun, p. Ex:  Celsius, Stratego, SDHplus, progRESsHeat, HotMaps, heatroadmapeurope, Flexinets, Coolheating.

Les regions que han participat en el projecte són Schleswig-Holstein i Baden-Wüttemberg (Alemania), Kerry Country i Tipperary (Irlanda), Emilia-Romagna (Italia) i Catalunya (España). A més s’ha utilitzat l’experiència de Dinamarca com a model inicial per a inspirar l’ estratègia apropiada per a cadascuna d’aquestes regions.

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Més informació a: http://www.smartreflex.eu/en/home/