Un estudi de l’IREC revela que només la rehabilitació integral dels edificis permetrà un estalvi energètic de manera sostinguda

marie

  • l’informe, elaborat dins del projecte MARIE, analitza els beneficis potencials de la seva estratègia de rehabilitació en dels edificis de Catalunya
  • Els experts posen de manifest l’elevat consum energètic del 60% dels edificis catalans i del potencial de millora del seu envolupant.


Els edificis haurien de rehabilitar-se de forma integral per aconseguir un estalvi energètic a llarg termini, segons conclou l’estudi PIE (Potencial Impact Evaluation), realitzat dins del projecte MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement) en el qual participa l’IREC. L’informe analitza l’impacte de les mesures proposades a MARIE per estimular la rehabilitació integral a gran escala de l’actual parc d’edificis del Mediterrani. El PIE analitza el consum energètic fins a 2035 de nou regions mediterrànies, inclosa Catalunya.

L’estudi ha permès constatar que la rehabilitació integral dels edificis, proposada pel projecte MARIE, aconseguirà reduir el consum energètic per sobre de mesures convencionals com la renovació dels equips existents. El canvi d’equips d’aire condicionat o de calderes permet un estalvi energètic, però aquest estalvi d’energia queda limitat a llarg termini. Per contra, la rehabilitació de l’estructura de l’edifici com l’aïllament de parets o cobertes permetrà aconseguir una major eficiència energètica

Els experts assenyalen, a més, que les dinàmiques de rehabilitació a l’àrea del Mediterrani són lentes, es realitzen cada 60 o 80 anys. Les conclusions de l’estudi apunten al fet que les iniciatives proposades pel projecte MARIE, encara en fase de desenvolupament, generarien un major estalvi energètic que les estratègies aplicades de forma habitual fins avui.

Amb aquesta iniciativa es pretén superar les principals barreres de mercat, institucionals i financeres, així com crear oportunitats de desenvolupament sostenible a la regió mediterrània. MARIE inclou activitats pilot per poder provar les solucions i els serveis més eficients, a més de les mesures de desenvolupament, així com garantir l’impacte territorial.

El projecte MARIE es va iniciar el 2011 i té un pressupost de 6 milions d’euros. La iniciativa està cofinançada pel programa Med de la Unió Europea i per les diferents entitats que participen en el projecte. Liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, compta amb la participació de regions mediterrànies de països com França, Itàlia, Grècia, Malta, Eslovènia, Montenegro, Xipre, Portugal i Espanya.