Una investigació del Grup de Nanoiònica destacada en portada de la revista Advanced Energy Materials


Albert Tarancón, responsable del Grup de Nanoiònica i Piles de Combustible de IREC, juntament amb els seus companys de l´IREC i en col·laboració amb investigadors de l’Imperial College London i la UCLM han descobert la possibilitat de sintetitzar materials conductors mixtes de forma artificial mitjançant nano enginyeria de vora de gra aplicada sobre conductors electrònics purs. Aquesta estratègia obre camins no explorats cap a la generació de famílies de nous materials amb variada aplicabilitat en dispositius d’estat sòlid tan rellevants com piles de combustible, bateries, vidres electrocròmics o memòries resistives basades en reaccions redox.

El treball s’ha publicat a Advanced Energy Materials, una de les revistes més prestigioses en el camp de l’energia i els Materials en general, essent a més destacat a la coberta del número de Juny.