PLEMCAT

Our key concepts
Energy and environment
Energy storage
Smart energy management

Description

La Plataforma d’R+D+i en Energies Marines de Catalunya (PLEMCAT) liderada per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, serà una infraestructura singular per desenvolupar projectes pioners i innovadors per al desenvolupament de l’eòlica marina flotant i altres energies marines a la mar Mediterrània així com les ciències i tecnologies relacionades.

L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) és un centre de recerca en energia, que forma part del sistema de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), i que compta amb l’acreditació TECNIO. L’IREC és reconegut com un centre de recerca de referència en el camp de l’energia a nivell internacional. La seva participació en PLEMCAT demostra el seu compromís en el desenvolupament de solucions innovadores i sostenibles per abordar els reptes energètics del futur.

Per completar el suport de la Generalitat de Catalunya, PLEMCAT opta a les subvencions en la convocatòria “RENMARINAS DEMOS” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico juntament amb l’IDAE, en el Subprograma 1 dedicat a plataformes d’R+D+I. A més a més, l’assoliment i posada en marxa d’aquesta infraestructura, abans dels terminis indicats en la convocatòria, resta també condicionada a l’obtenció de totes les autoritzacions administratives corresponents i necessàries.

OBJECTIUS

L’objectiu de PLEMCAT és posicionar el sector R+D+I de Catalunya com a líder en eòlica flotant i ciències i tecnologies marines entre els països mediterranis. A PLEMCAT s’oferirà una plataforma flotant a la mar Mediterrània com a laboratori d’assajos per a l’avenç i la validació de l’eòlica flotant, energies marines i altres activitats tècniques relacionades.

La finalitat de PLEMCAT és facilitar la investigació en totes les fases del desenvolupament d’un sistema d’eòlica marina flotant i altres tecnologies energètiques en medi marí, incloent-hi el desenvolupament de models de simulació avançats, el monitoratge avançat, bessons digitals i control, operació i manteniment a través de ROV (vehicle operat remotament), dades climàtiques i disseny de nous sistemes de fixació i flotadors.

ZONES D’AVALUACIÓ I ASSAIG

PLEMCAT oferirà una plataforma flotant a la mar Mediterrània com a laboratori d’assajos de diferents components, àrees temàtiques i activitats tècniques relacionades per a l’avenç i la validació de l’eòlica flotant, energies marines, el monitoratge de l’ecosistema marí i per estudis mediambientals, climàtics o de biodiversitat.

La plataforma inclourà al mar diferents zones per desenvolupar la validació d’aquestes activitats i assaigs:

i) Zona d’avaluació de materials i components per comprendre i identificar-ne el comportament en condicions reals marines i zona per altres activitats de R+D+i;

ii) Zona d’assaig de prototips de tecnologies de generació d’energia marina amb posicions de fins a 18 MW;

iii) Zona de validació de tecnologies pre-comercials de generació eòlica amb permanència de llarga durada.

FASES DE DESENVOLUPAMENT I LOCALITZACIÓ

PLEMCAT disposarà d’una línia d’evacuació soterrada i s’ubicarà dins de la zona marcada com a LEBA II pel POEM llevantí-balear, en el Golf de Roses. S’ubicarà a una distància de 16-24 km de la costa nord de Catalunya i es connectarà a través de línia elèctrica submarina d’evacuació prevista de 66 kV per donar sortida a l’energia que es generarà durant les proves.

Està previst que les activitats de PLEMCAT es desenvolupin en dues fases cobrint amb aquestes tots els rangs d’activitats d’R+D+I des de TRL3 fins a TRL9:

La primera fase estarà centrada en tota l’activitat vinculada amb els assajos de prototips, components i altres actuacions, mentre que en una segona fase s’habilitarà la zona destinada a sistemes pre-comercials, cobrint-se així tota l’escala d’activitats de recerca i desenvolupament des del laboratori al mercat. En aquest context, l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya contempla la difusió de les possibilitats i serveis que pot oferir PLEMCAT a tots els agents interessats.

En la segona fase, l’òrgan competent de la gestió de PLEMCAT aprovarà i publicarà els requeriments i condicions per regular la utilització de les capacitats de la plataforma i el procés de selecció dels sistemes pre-comercials, d’acord amb la regulació que es determini pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La plataforma PLEMCAT vol contribuir en l’avenç i la validació de prototips que actualment estan en una escala d’1-5 MW, permetent l’assaig de turbines (o altres sistemes de generació) fins a 18 MW, així com en tecnologies i processos relacionats, entre d’altres, cables dinàmics, robots autònoms per a O&M o nous materials; a més vol convertir-se en un observatori del canvi climàtic, biodiversitat i seguiment mediambiental del mar Mediterrani. D’aquesta manera, PLEMCAT cobrirà la investigació en totes les fases i camps que impacten el desenvolupament d’un sistema d’eòlica marina flotant o altres energies marines, incloent-hi el desenvolupament de models de simulació avançats, el monitoratge avançat, els bessons digitals i el control, l’operació i el manteniment a través de ROV (vehicle operat remotament), dades climàtiques i el disseny de nous sistemes de fixació i flotadors.

En la seva fase inicial, i com a primera acció, PLEMCAT serà presentada per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya com a projecte d’R+D+i al Subprograma 1, “Plataformas de ensayo para renovables marinas por organismos de investigación”, en la convocatòria del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) per la concessió d’ajuts a la inversió en projectes pilots i plataformes d’assaig i infraestructures portuàries per renovables marines en el marc del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (1ª Convocatoria. Programa RENMARINAS DEMOS)” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

CRONOGRAMA ESTIMAT

A continuació s’indica la planificació prevista per a la primera fase projecte:

TasquesT4/ 2022T1/ 2023T2/ 2023T3/ 2023T4/ 2023T1/ 2024T2/ 2024T3/ 2024T4/ 2024T1/ 2025T2/ 2025T3/ 2025T4/ 2025T1/ 2026
Sol·licitud d’autoritzacions i permisos
Resolució d’autoritzacions i permisos
Sol·licitud de RENMARINAS DEMOS
Resolució i acceptació de RENMARINAS DEMOS
Fase de licitacions
Construcció i instal·lació
Inici d’activitats

CRITERIS TÈCNICS DE LA PLATAFORMA PLEMCAT

Puntuació tècnica PLEMCAT

ConcepteCaracterístiquesPuntuació
Màx.
Potència prototipMWMax 15MW30
Tensió de sortidakVDisseny: 66kV10
Duració testsanysTemps:>=2 anys10
Alçada prototipmMax 260m10
Radi del sistema anclatgemPer verificar10
Estimació COST prototip€/MWhCosts mitjans20
Estimació GWPgrCO2/MWhValor mitjà20
FinançamentSI/NO20
Nivell de maduresaRelatiu a la grandària20
Pre-certificacionsSI/NO10
Impacte territorial de la cadena de valorSI/NO10
Dades en obertSI/NO10
Monitorització per dades climatiques I medi mariSI/NO10
Consideracions CO-USOSSI/NO10
Max. punts200

Documentació i requisits
Acord de confidencialitat signat.
Memòria Projecte:
– Pre-projecte tècnic: Plànols, dades tècniques.
– Estudi impacte ambiental. Permisos sol·licitats i estat.
– Estudis tècnics-econòmics sobre l’impacte del projecte.
Carta d’expressió d’interès signada.

MANIFESTACIÓ D’INTERÈS GENÈRICA

Manifestació d’Interès Genèrica

Aquesta manifestació d’interès en l’ús de les capacitats de la futura plataforma PLEMCAT està oberta a qualsevol agent públic o privat del sistema d’R+D+i.

Els interessats en utilitzar les capacitats de la futura plataforma d’R+D+i en Energies Marines de Catalunya, PLEMCAT, hauran d’emplenar el formulari disponible en aquest espai i aportar, sobre les accions o projectes d’R+D+i a realitzar, un acord de confidencialitat (seguint el model disponible en aquest enllaç) signat pel corresponent representant legal i una carta de manifestació d’interès (en format lliure) signada pel corresponent representant legal a la qual s’ha d’acompanyar una Memòria tècnica descriptiva en la qual s’exposin, amb el major grau de detall possible, el contingut del seu projecte i com podria encaixar amb PLEMCAT.

El termini per presentar la documentació requerida descrita a la secció anterior en relació amb la Manifestació d’Interès Genèrica és el 17 de març de 2023, perquè sigui analitzada en temps i forma.

Aquesta informació serà tractada amb total confidencialitat i servirà a l’òrgan competent de la gestió de PLEMCAT (Comissió PLEMCAT d’IREC) per, en cas de posar-se en funcionament la plataforma PLEMCAT i que aquesta compti amb les capacitats de la plataforma, considerar si poden arribar a ser candidats elegibles per fer ús de PLEMCAT.

FORMULARI de Manifestació d’Interès Genèrica

El termini màxim per rebre la informació requerida, del dia 17 de març de 2023, perquè pugui ser analitzada en temps i forma.

  All fields are required
  Short field of 15 characters


  Text field of 500 characters

  Documentation on the formal expression of interest for Floating Marine Energy Platform (which must be signed with advanced signature based on a recognized certificate issued by the legal representative of the entity with the corresponding power of representation) and on the technical characteristics and degree of maturity of the action/prototype/pilot plant.


  Files must be less than 6 MB. Allowed pdf file
  The document must be sent signed with an advanced signature based on a recognized certificate issued by the legal representative of the entity who has the corresponding power of representation.


  Files must be less than 12 MB. Allowed pdf file


  Files must be less than 6 MB. Allowed pdf file
  * For any question about sending the documentation, contact plemcat@irec.cat.


  DATA CONTROLLER: IREC -Fundació Institut de Recerca en l’Energiade Catalunya
  PURPOSE: To attend and respond to the user's request.
  LEGAL BASIS: The user’s consent.
  ASSIGNMENTS: No assignments are foreseen, except by legal obligation or judicial requirement.
  RIGHTS: Access, rectification, erasure, opposition, limitation of processing, portability, as well as withdraw their consent, at any time. If you consider that the processing of your data does not comply with the regulations, you can file a complaint with the Spanish data protection authority (www.aepd.es).
  ADDITIONAL INFORMATION: https://www.irec.cat/privacy-policy/
  MANIFESTACIÓ D’INTERÈS EN ENERGIES MARINES FLOTANTS

  Manifestació d’Interès en Energies Marines Flotants

  Els interessats en utilitzar les capacitats de la futura plataforma d’R+D+i en Energies Marines de Catalunya, PLEMCAT, hauran d’emplenar el formulari disponible en aquest espai i aportar, sobre les accions o projectes d’R+D+i a realitzar, un acord de confidencialitat (seguint el model disponible en aquest enllaç) signat pel corresponent representant legal i una carta de manifestació d’interès (en format lliure) signada pel corresponent representant legal a la qual s’ha d’acompanyar una Memòria tècnica descriptiva en la qual s’exposin, amb el major grau de detall possible, el contingut del seu projecte, la previsió de calendari d’execució estimat, el seu grau de maduresa (incloent-hi, en el seu cas, el moment de la tramitació en el que es troba) i com podria encaixar amb PLEMCAT. 

  Aquesta informació serà tractada amb total confidencialitat i servirà a l’òrgan competent de la gestió de PLEMCAT (Comissió PLEMCAT d’IREC) per, en aplicació dels criteris que es troben publicats en aquesta secció, avaluar i classificar de forma provisional les accions o propostes rebudes i, en cas que l’interessat disposi de tots els permisos i autoritzacions necessàries per a la seva acció o proposta, i en cas de posar-se en funcionament la plataforma PLEMCAT i que aquesta compti amb capacitat d’evacuació suficient, indicar si poden arribar a ser candidats elegibles per fer ús de PLEMCAT, una vegada superat el corresponent procés d’acord amb la resolució de classificació definitiva emesa per la Comissió PLEMCAT d’IREC.

  El cronograma per la posada en marxa de la plataforma està condicionat per la convocatòria “RENMARINAS DEMOS” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, juntament amb l’IDAE, en el seu Subprograma 1 a la que PLEMCAT com a plataforma de R+D+i és candidata a la concessió d’ajuts. S’informa que l’assoliment i posada en marxa d’aquesta infraestructura, PLEMCAT, està subjecte i condicionada a obtenir les subvencions suficients del Subprograma 1 de l’esmentada convocatòria dedicada a les plataformes de R+D+i i del suport de la Generalitat de Catalunya, així com, a l’obtenció en ferm de totes les autoritzacions administratives corresponents que siguin necessàries.

  De forma paral·lela a l’execució de les obres i instal·lació de la infraestructura de PLEMCAT, prevista inicialment pel segon semestre del 2025, en cas de complir-se totes les condicions anteriorment explicitades, l’òrgan competent de la gestió de PLEMCAT publicarà en aquest web els criteris i requeriments definitius per regular la utilització i funcionament de PLEMCAT i el procediment de selecció de les accions o projectes, que disposant de tots els permisos i autoritzacions necessàries, podran ser usuaris de PLEMCAT i fer ús de les capacitats de la plataforma disponibles en aquell moment.

  Els interessats que siguin sol·licitants en el Subprograma 3 i/o Subprograma 4 de la convocatòria d’ajuts “RENMARINAS DEMOS”, en compliment dels requisits previstos en l’esmentada convocatòria, hauran d’emplenar el formulari disponible en aquest enllaç, fent constar expressament que són sol·licitants en el Subprograma 3 i/o Subprograma 4, i aportar tota la documentació indicada al primer apartat d’aquest text, com a màxim abans del dia 10 de març de 2023 perquè pugui ser analitzada en temps i forma, i obtenir deguda resposta per part de l’IREC com a màxim el dia 17 de març de 2023, d’acord amb els requeriments de la convocatòria “RENMARINAS DEMOS”.

  Els interessats en utilitzar les capacitats de la futura plataforma, que no siguin sol·licitants de la convocatòria “RENMARINAS DEMOS” també hauran de seguir el mateix procediment anteriorment descrit.

  El termini màxim per rebre la informació requerida, és el dia 10 de març de 2023 per tal de poder analitzar-la i donar-hi resposta abans del dia 17 de març de 2023.

  FORMULARI de Manifestació d’Interès en Energies Marines Flotants

  El termini màxim per rebre la informació requerida, és el dia 10 de març de 2023 per tal de poder analitzar-la i donar-hi resposta abans del dia 17 de març de 2023.

   Tots els camps son obligatoris
   Camp curt de 15 caràcters


   Camp de text de 500 caràcters


   YesNo


   Subprogramme 3Subprogramme 4

   Documentació sobre la manifestació formal d'interès en el PLEMCAT (que s'ha de signar amb signatura avançada a partir d'un certificat reconegut emès pel representant legal de l'entitat amb el corresponent poder de representació) i sobre les característiques tècniques i grau de maduresa de l'actuació/ prototip/planta pilot.


   Els fitxers han de tenir menys de 6 MB. Fitxer pdf permès
   El document s'ha d'enviar signat amb una signatura avançada a partir d'un certificat reconegut emès pel representant legal de l'entitat que tingui el poder de representació corresponent.


   Els fitxers han de tenir menys de 12 MB. Fitxer pdf permès


   Els fitxers han de tenir menys de 6 MB. Fitxer pdf permès
   * Per a qualsevol qüestió sobre l'enviament de la documentació contacteu amb plemcat@irec.cat.


   RESPONSABLE TRACTAMENT: IREC -Fundació Institut de Recerca en l’Energiade Catalunya
   FINALITAT: Atendre i donar resposta a la sol·licitud de l'usuari.
   LEGITIMACIÓ: Consentiment de l'interessat.
   CESSIONS: No es preveuen cessions, excepte per obligació legal o requeriment judicial.
   DRETS: Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, revocació del consentiment. Si considera que el tractament de les seves dades no s'ajusta a la normativa, pot acudir a l'Autoritat de Control (www.aepd.es).
   ADDITIONAL INFORMATION: https://www.irec.cat/privacy-policy/
   Header text

   RESOLUCIÓ DE PROPOSTES

   Resolució amb relació a la Manifestació en Energies Marines Flotants

   D’acord amb el bon govern i les bones pràctiques, en aquest apartat l’IREC publicarà la resolució provisional emesa per part de la Comissió PLEMCAT d’IREC amb la classificació provisional obtinguda per les accions o propostes rebudes.

   Aquesta resolució provisional emesa per la Comissió PLEMCAT d’IREC amb la classificació final quedarà condicionada a l’acompliment i la validació dels requeriments administratius i financers que requereixen les accions o propostes per part dels interessats classificats, així com l’obtenció per part de PLEMCAT de les subvencions suficients del Subprograma 1 de l’esmentada convocatòria dedicada a les plataformes d’R+D+I, el suport de la Generalitat de Catalunya, així com, a l’obtenció en ferm de totes les autoritzacions administratives corresponents que siguin necessàries.

   Núm. ReferènciaId.Núm. Subprograma/
   No Subprograma
   PuntuacióOrdre de
   relació
   226590-2NO174.51
   5/0226590-531702
   126590-13164.53
   626590-6NO159.54
   5/0126590-531575
   326590-34154.56
   726590-731077
   226131-2NO0Fora de termini

   *Assignació d’ordre de prelació vinculada als diferents subprogrames de la convocatòria RENMANIRAS DEMOS.

   Per a més detalls visiteu l’enllaç del document “Resolució provisional de candidats elegibles per a la futura Plataforma PLEMCAT“.

   Reclamació davant la resolució de la Manifestació d’Interès en Energies Marines Flotants

   Contra la resolució provisional emesa per la Comissió PLEMCAT d’IREC, es podrà interposar una reclamació en el termini màxim de 15 dies hàbils des de l’endemà a la seva publicació. La presentació s’ha de fer a través del correu electrònic plemcat@irec.cat, mitjançant una instància “Exposa-Sol·licita” adreçada a l’IREC.

   La resolució de la reclamació per la Comissió PLEMCAT d’IREC, que estarà degudament motivada, serà dictada i notificada per l’IREC a través del web https://www.irec.cat/research/strategic-initiatives/plemcat/ en un termini màxim de 3 dies hàbils, comptats des de l’endemà a la finalització del termini per a la interposició de la reclamació.

   CONTACTE

   Per qualsevol altra consulta relacionada amb PLEMCAT, contacteu a través d’aquest formulari: