2021 - 2024
active

MARBEL

Project: Manufacturing and assembly of modular and reusable EV battery for environment-friendly and lightweight mobility (MARBEL)
Funding: H2020
Project ID: 963540
IREC Role: Beneficiary
Main IREC Group: Power Systems, Lluís Trilla
All IREC Groups: Power Systems, Energy System Analytics
Other PI: Cristina Corchero
2022 - 2024
active

OPTIWIND

Project: Validació i integració de diversos models elèctrics de parc eòlics marins i flotants avançats dins la solució IT Youwind Model. Desenvolupament de Youwind Pixel (OPTIWIND)
Funding: ACCIÓ- Generalitat de Catalunya
IREC Role: Partner
Main IREC Group: Power Systems, José Luis Domínguez
more info +
2022 - 2024
active

Cell Manager

Project: Cell level integration of power electronics and sensing for enhanced controllability, reliability and performance of future batteries (Cell Manager)
Funding: MCIN/AEI/EU “NextGenerationEU”/PRTR”
Project ID: TED2021-132864A-I00
IREC Role: Coordinator
Main IREC Group: Power Systems, Lluis Trilla
2020 - 2024
active

E-NEURON

Project: greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimizatioN
Funding: H2020
Project ID: 957779
IREC Role: Beneficiary
Main IREC Group: Power Systems, José Luis Domínguez García
All IREC Groups: Power Systems, Energy System Analytics
Other PI: Cristina Corchero
2021 - 2024
active

Genius

Project: Empowering Clean-Energy Transition of Energy Intensive Industry Through Advanced and Innovative Digital-Tools (Genius)
Funding: MCIN/AEI/Unión Europea "NextGenerationEU"/PRTR
Project ID: PLEC2021-008152
IREC Role: Beneficiary
Main IREC Group: Power Systems, José Luis Domínguez
All IREC Groups: Power Systems, Energy System Analytics
Other PI: Cristina Corchero
more info +
2023 - 2024
active

SIGEEV

Project: Sistema intel·ligent de gestió d’escalfadors elèctrics d’ACS de cabal variable (SIGEEV)
Funding: ACCIÓ
IREC Role: Partner
Main IREC Group: Thermal Energy and Building Performance, Thibault Péan
Other PI: José Luis Domínguez
more info +
2023 - 2024
active

SENSOCEAN

Project: Nova plataforma meteoceànica amb sensòrica avançada i tecnologies digitals per a la caracterització d’energia eòlica marina i canvi climàtic al Mediterrani (SENSOCEAN)
Funding: ACCIÓ
IREC Role: Partner
Main IREC Group: Power Systems, José Luis Domínguez
more info +
2020 - 2023
active

COBRA

Project: CObalt-free Batteries for FutuRe Automotive Applications
Funding: H2020
Project ID: 875568
IREC Role: Coordinator
Main IREC Group: Energy Storage, Harvesting and Catalysis, Jordi Jacas
All IREC Groups: Energy Storage, Harvesting and Catalysis, Power Systems, Energy System Analytics
Other PI: Cristina Corchero, Lluis Trilla
2019 - 2023
active

COREWIND

Project: COst REduction and increase performance of floating WIND technology
Funding: H2020
Project ID: 815083
IREC Role: Coordinator
Main IREC Group: Power Systems, José Luis Domínguez García
All IREC Groups: Power Systems, Energy System Analytics
Other PI: Cristina Corchero
2021 - 2023
active

HYBRIS

Project: Hybrid Battery energy stoRage system for advanced grid and beHInd-de-meter Segments
Funding: H2020
Project ID: 963652
IREC Role: Beneficiary
Main IREC Group: Power Systems, Jose Luis Domínguez
All IREC Groups: Energy Storage, Harvesting and Catalysis, Power Systems
Other PI: Joan Ramon Morante
2022 - 2023
active

SDN-enabler

Project: Sistema habilitador de tecnologia SDN i intel·ligencia distribuida a la xarxa elèctrica (SDN-enabler )
Funding: Indústria del Coneixement 2021-Generalitat de Catalunya
Project ID: 2021 LLAV 00039
IREC Role: Coordinator
Main IREC Group: Power Systems, Jose Luis Domínguez
more info +
2021 - 2023
active

HiFV

Project: Desenvolupament d’un sistema de generació d’hidrogen net acoblat a una planta d’energia solar fotovoltaica (HiFV)
Funding: ACCIO
IREC Role: Beneficiary
Main IREC Group: Power Systems, Jose Luis Domínguez
All IREC Groups: Nanoionics and Fuel Cells, Power Systems
Other PI: Marc Torrell
more info +