2022 - 2023
finished

CERBE

Project: BMS Capacity Estimation Ranging between 80% (B) and 30% (E) for AGVs (CERBE)
Funding: ACCIO
Project ID: ACE034/21/000095
IREC Role: Beneficiary
Main IREC Group: Tech Transfer, Marta Fonrodona

La finalitat principal del projecte CERBE és el desenvolupament d’un sistema de gestió intel·ligent de bateries (conegut com BMS, Battery Management System) per millorar el rendiment de robots de moviment automàtic que s’estan desplegant en el context de la Industria 4.0 i la digitalització de fàbriques. Aquests robots es mouen de forma autònoma a dins de fàbriques o centres de distribució logística agafant i lliurant paquets. A la planta hi ha una sèrie de punts de càrrega amb robots autònoms (també coneguts com AGV per les sigles en anglès Automated Guided Vehicles). Una limitació actual que hi ha per l’automatització de tasques amb els AGV és la gestió de la bateria i el seu temps de càrrega. Amb temps molt llargs de càrrega del robot la productivitat de la planta baixa significativament. Temps ràpids de càrrega deterioren la fiabilitat de la bateria i introdueixen el risc que els robots quedin aturat sense acabar la seva activitat.

El principal repte tecnològic del projecte es el desenvolupament de un nou algorisme d’estimació de l’estat de carrega de les bateries dels robots i plataformes mòbils utilitzades en el sector logístic industrial.

Aquest projecte ha de contribuir a la digitalització de la indústria 4.0, posant en el mercat un sistema de gestió de bateries per robots autònoms, obert i flexible, que proporcioni informació fiable de l’estat de càrrega.

Aquest projecte ha rebut el suport d’ACCIÓ.