2022 - 2023
finished

CERCA-GINYS

Project: CERCA-GINYS
Funding: MCIN
IREC Role: Partner
Main IREC Group: Tech Transfer, Marta Fonrodona

CERCAGINYS és la plataforma d’accés a les infraestructures científiques i tècniques dels 41 centres CERCA. El web, que tot just s’ha fet públic aquest setembre, recull 198 plataformes classificades per categories i per acreditacions de qualitat.

La iniciativa vol optimitzar l’accés a aquestes instal·lacions per a tota la comunitat científica i tecnològica i, molt especialment, vol evidenciar la possibilitat que el sector privat empresarial i industrial també pot fer-ne ús, accedint, així mateix, als serveis de personal tècnic altament qualificat.

La proposta forma part d’un projecte més ampli, vinculat al Pla d’Acció d’Infraestructures finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a través de la I-CERCA. L’acord amb el Ministeri reconeix l’existència d’un sistema de centres a Catalunya i obre la porta a la futura creació d’una ICTS virtual.

A més del portal, el projecte desenvolupa un protocol de funcionament que inclou tarifes CERCA, destina bona part del pressupost a la reparació i manteniment d’equipaments i ofereix formació específica en gestió de qualitat, acreditacions, gestió de dades obertes i OpenData.

 

Amb el suport de:

Ministerior de Ciencia e Innovación (logo sol)