-
finished

Project: Recerca per maximitzar l’eficiència i la rendibilitat en instal·lacions fotovoltaiques (CIRSOLAR)
Main IREC Group: Solar Energy Materials and Systems

CIRSOLAR és un projecte de recerca industrial que pretén dissenyar i desenvolupar una nova eina que permeti al sector de producció energètica solar fotovoltaica conèixer amb precisió l’estat de salut de les instal·lacions solars i poder planificar les accions de manteniment necessàries per tal d’optimitzar i maximitzar l’eficiència i el nivell de producció de les plantes fotovoltaiques del país.

Aquest projecte ha rebut el suport d’ACCIÓ.

ACCIO GENERALITAT