2021 - 2022
finished

Comunitat.Coop

Project: Plataforma d’acompanyament de l’ESS a la regeneració urbana (Comunitat.Coop)
Funding: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)
IREC Role: Beneficiary
Main IREC Group: Thermal Energy and Building Performance, Jordi Pascual

Línia subvenció
Projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19

Descripció
La finalitat principal de la proposta és crear la plataforma digital Comunitat.coop que integri els diferents serveis necessaris per donar suport al model d’acompanyament ESS a la regeneració urbana, com a vehicle d’accés cooperatiu i equitatiu a la descarbonització del parc edificat.
La declaració de l’estat d’emergència climàtica de la UE, els objectius de descarbonització a 2050, i la oportunitat que brinda el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –dotat a Catalunya en la primera anualitat amb 186M d’euros-, inclosa la formulació de l’Agent rehabilitador com a interlocutor únic, planteja la necessitat que la creació d’aquest model sigui ràpid i al mateix temps solidari entre la ciutadania. El plantejament del projecte és construir una plataforma de serveis que permeti assentar les bases del model a través de: integrar els processos de rehabilitació; proporcionar una visió trans-escalar del procés de regeneració urbana; integrar les funcionalitats dels eixos de planificació, gestió i finançament; evidenciar les avantatges que comporten les accions de millora; proporcionar serveis específics adreçats als agents implicats en la transició energètica a tota Catalunya.

Consorci
El consorci d’entitats promotores de la proposta està format per 6 entitats beneficiaries de la subvenció i 1 entitat participant amb caràcter voluntari. Les entitats beneficiàries són Cíclica Arquitectura SCCL (coordinador), IREC, HAUS HEALTHY BUILDINGS SL,  ETCS, MARCOVE INDUSTRIAL SL i Dies d’Agost SCCL.

Agraïments

Promou i finança: Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Treball