2022 - 2024
active

DEFINE-SOEC

Project: DEFINE-SOEC: Disseny, Estudi i Fabricació d’ INterconnectors per al desenvolupament d’un apilament de cel·les d’Electròlisis basat en tecnologia d’òxid sòlid (SOEC) d’alta eficiència
Funding: ACCIO
IREC Role: Beneficiary
Main IREC Group: Nanoionics and Fuel Cells, Marc Torrell

Resum executiu del projecte R+D

El projecte DEFINE-SOEC permetrà la generació de tecnologia de electròlisi d’alta temperatura per a la generació de hidrogen renovable de forma eficient millorant-ne les prestacions actuals de l’estat de l’art. Per això el projecte desenvoluparà un nou concepte d’interconnectors basats en tecnologia de pulvimetal·lúrgia que permetran augmentar la durabilitat en operació del electrolitzadors SOEC, impulsant-ne la seva maduresa i facilitant la seva entrada al mercat com la tecnologia de generació d’hidrogen verd més eficient. Així, el teixit industrial català, liderat en aquest cas per AMES, tindrà la oportunitat d’entrar en el nou sector de la generació de hidrogen verd com vector per emmagatzemar l’energia renovable, no només com a usuari final, sinó com a base de la cadena de valor, aportant tecnologia pròpia competitiva, i ajudant també a la disminució dels preus
de producció del hidrogen.

Agraïments

Amb el suport d’ACCIÓ.