2017 - 2020
finished

NaENCAT

Project: Desenvolupament experimental de noves tecnologies d’automatització de la xarxa de MT a Catalunya
Funding: RIS3CAT
Project ID: COMRDI15-1-0039-01
IREC Role: Beneficiary
Main IREC Group: Power Systems, José Luis Domínguez García

Desenvolupament experimental de noves tecnologies d’automatització de la xarxa d’MT a Catalunya (NAenCAT)

El projecte NAenCAT (COMRDI15-1-0039) pretén ser un referent de les noves Smart Grid, dotant d’innovadors sistemes de sensorització, telecomandament i automatització distribuïda a la xarxa elèctrica de Catalunya. D’una banda, en el projecte es desevoluparan nous sensors adaptats a les característiques tècniques de la xarxa elèctrica de Catalunya, el que permetrà augmentar el coneixement del que està passant a la xarxa. D’altra banda, s’ampliaran les capacitats dels sistemes de telecomandament actuals, que seran més robustos i de menor cost, la qual cosa permetrà flexibilitzar l’operació de xarxa i un desplegament més ràpid.

 Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.