2022 - 2023
finished

Ruralgas

Project: Validació de dispositius de valorització de biogàs per a zones rurals (Ruralgas)
Funding: Generalitat de Catalunya
IREC Role: Coordinator
Main IREC Group: Energy Storage, Harvesting and Catalysis, Jordi Guilera

RuralGas és un projecte que porta com a títol “Validació de dispositius de valorització de biogàs per a zones rurals” on  l’objectiu principal de l’acció és validar experimentalment la tecnologia pròpia baix cost de conversió de biogàs a gas renovable en un entorn rural.

 

Agraïments

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

FEADER-DACC