2022 - 2023
finished

SoilSense

Project: Tecnologies Fotòniques per a la Monitorització de Partícules de Pols en Dispositius Fotovoltaics (SoilSense)
Funding: ACCIO
IREC Role: Beneficiary
Main IREC Group: Solar Energy Materials and Systems, Victor Izquierdo

L’acumulació de pols en instal·lacions fotovoltaiques redueix el seu rendiment de generació. La severitat d’aquest problema depèn de les característiques físiques de la capa de pols i del manteniment de la instal·lació, tot i que poden arribar a suposar pèrdues de fins al 50% en els casos més desfavorables. S’estima que l’impacte econòmic d’aquest efecte pot arribar a suposar pèrdues equivalents a €2.9 bilions pel sector energètic.

En el marc del SoilSense, es planteja la realització d’un estudi de recerca experimental per tal de determinar els paràmetres de disseny d’un sistema sensor òptic que permetrà monitoritzar la presència de pols en instal·lacions fotovoltaiques. A més, es desenvoluparan models de tractament de dades basats en algoritmes intel·ligents per tal de predir a partir de la resposta d’aquest sistema sensor l’impacte que té la presència de pols sobre el rendiment energètic de la instal·lació. Actualment, no existeixen solucions comercials satisfactòries per aquest problema, ni eines que permetin optimitzar les actuacions de neteja per tal de minimitzar les pèrdues de rendiment.

Es tracta d’un projecte INNOTEC finançat per ACCIÓ que porta com a títol “Tecnologies Fotòniques per a la Monitorització de Partícules de Pols en Dispositius Fotovoltaics”. S’inicia el maig del 2022 i finalitza el novembre del 2023. El projecte té un pressupost total de 155k€, està liderat per LENZ, en col·laboració amb Victor Izquierdo del grup de Materials i Sistemes d’Energia Solar de l’IREC com a soci tecnològic.

LENZ INSTRUMENTS desenvoluparà els algoritmes intel·ligents que permetran predir la transmitància de la capa de pols, i el seu efecte sobre l’eficiència dels panells solars. Mentre que el rol d’IREC serà del d’implementar un sistema òptic per realitzar una caracterització òptica de partícules de pols, i desenvoluparà una metodologia per a la mesura de les seves propietats.

Arran d’aquest projecte IREC preveu generar coneixement altament especialitzat que el permetrà accedir a noves oportunitats de col·laboracions en l’àmbit de la recerca.

La industrialització dels resultats del projecte permetrà el desenvolupament de sistemes innovadors en l’àmbit de la monitorització i gestió de les instal·lacions fotovoltaiques, afavorint el desenvolupament de nous models de negoci orientats a oferir aquests serveis d’alt valor afegit.

Aquest projecte ha rebut el suport d’ACCIÓ.