2019 - 2022
finished

FEM IoT P2

Project: Valorització de les dades de la IoT (FEM IoT)
Funding: Emergents 2018
Project ID: IU16-011655
IREC Role: Beneficiary
Main IREC Group: Energy System Analytics, Cristina Corchero

TÍTOL DEL PROJECTE:

Valorització de les dades de la IOT

 

ACRÒNIM DE L’ACTUACIÓ:

FEM IoT (P2)

 

RESPONSABLE PRINCIPAL:

Cristina Corchero

 

CONSORCI:

CIMNE (coordinador), BSC-CNS, i2CAT, UPC, IREC, URV, CVC, Eurecat i UPF

 

ÀREES D’IREC IMPLICADES:

Energy Systems Analytics

 

DURACIÓ DEL PROJECTE:

2 anys (inici: 02/05/2019)

 

CONVOCATÒRIA:

Emergents 2018

 

OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

Assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions en tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de la recerca.

 

REFERÈNCIA:

IU16-011655

 

ABSTRACT:

Moltes ciutats i territoris han anat realitzant des de fa uns anys una important inversió de recursos per disposar de les seves plataformes IoT de ciutats intel·ligents, moltes d’aquestes plataformes han estat finançades per iniciatives públiques, que han servit per dinamitzar la implantació de les plataformes IoT.

Tal i com s’exposa a l’estratègia SMARTCAT, per poder arribar a complir els seus objectius és essencial que s’integrin en aquestes plataformes un conjunt d’elements externs i interns i uns algoritmes d’intel·ligència que impactin en els serveis públics sense formar part d’aquests. Entenent com objectes interns, els edificis, carrers i altres infraestructures, com ports, aeroports, estacions de metro, edificis públics, etc., que disposen d’un conjunt de dades que han de traslladar-se a la ciutat perquè aquesta pugui planificar millor els seus serveis. A més, les ciutats estan en contacte permanent amb altres ciutats i àrees metropolitanes que estan influenciades pel mateix clima, i també estan connectades a xarxes de subministrament que superen l’àmbit de ciutat.

Totes aquestes interrelacions i dependències influeixen sobre els problemes a solucionar i els serveis que es presten, és el que s’entén com a objectes externs. El gran valor del IOT vindrà també per la compartició i explotació de les dades en diferents aplicacions i models. Tanmateix, la interoperabilitat global de les infraestructures de hardware i software generalment es basa en estàndards, però com que el món de l’IoT està en permanent evolució sense una coordinació i control tècnic centralitzat específic, en els pròxims anys es desenvoluparan i proposaran moltes solucions i pseudo-estàndards. Això provocarà una major heterogeneïtat i, per tant, dificultat en connectar dades. De fet, actualment existeixen molts estàndards (de facto) diferents en l’àmbit de IoT dirigits a: comunicacions, hardware, software i dades. Per tant, és fonamental proporcionar enfocaments capaços d’integrar, interconnectar, fusionar, plataformes d’anàlisi de dades heterogènies per construir ecosistemes interoperables a gran escala, i d’aquesta manera poder construir nous serveis sobre aquestes plataformes.

El projecte forma part de l’agrupació FEM IoT. La finalitat de l’agrupació és resultat de tres factors: respondre a la demanda tecnològica futura, encaixar i contribuir en l’estratègia RS3CAT i recolzar-se en els resultats aconseguits enguany. La visió de l’agrupació és esdevenir una plataforma de laboratori per la recerca i la innovació en els elements d’infraestructura intel·ligent de ciutat i tots els serveis de valor afegit resultants.

 

AGENT FINANÇADOR:

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.