2018 - 2022
finished

XRE4S

Project: Xarxa d’R+D+I Energy for Society
Funding: AGAUR + FEDER
IREC Role: Coordinator
Main IREC Group: Tech Transfer, Manel Sanmartí

TÍTOL DEL PROJECTE: Xarxa d’R+D+I Energy for Society

ACRÒNIM DE L’ACTUACIÓ: XRE4S

RESPONSABLE PRINCIPAL: Manel Sanmartí

DURACIÓ DEL PROJECTE: 5 anys

CONVOCATÒRIA:

Ajuts per a xarxes d’R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

Finançar programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca cap al sector productiu administrats per entitats coordinadores de xarxes d’R+D+i.

ABSTRACT:

L’objectiu inicial de la XRE4S és la consolidació com a xarxa de referència en energia que evoluciona de la XaRMAE, per tal d’englobar tot l’espectre energètic i promoure la transició energètica a nivell català i internacional donada la seva rellevància en els plans estratègics europeus i nacionals en matèria d’energia. La XRE4S promourà la valorització i transferència tecnològica de l’àmbit Energia cap al sector productiu i social, tot fomentant la interacció recerca-empresa per transferir coneixement i crear productes innovadors en el sector de l’Energia, augmentant alhora, l’impacte de les innovacions energètiques a la societat.

La Xarxa R+D+I Energy for Society (XRE4S) integra 35 grups de recerca de 14 universitats, centres de recerca i centres tecnològics catalans i és coordinada per l’IREC. A la XRE4S s’hi han adherit tres entitats: el Clúster d’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), el fons d’inversió DEMETER i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL). En la Figura 1 es pot veure la presentació esquemàtica de l’organigrama de la XRE4S.

La Xarxa d’R+D+I Energy for Society (XR4ES) ha dissenyat un programa per impulsar la valorització i transferència tecnològica en l’àmbit de l’Energia a Catalunya. L’objectiu és augmentar l’impacte d’aquesta transferència en el sector productiu i social a Catalunya i convertir Catalunya en un pol d’innovació energètica a nivell internacional. Per aquest motiu, el Programa de Valorització i Transferència s’anomena “Catalunya, pol d’innovació energètica internacional”.

AGENT FINANÇADOR:

Projecte cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.