Morante, J.R. "El llarg cami de la captura solar. Com utilitzar directament l’energia dels fotons del Sol" Métode: revista de difusió de la investigació 73, pp. 65 - 70. 2012