Missió i visió

Missió

La nostra missió és contribuir al desenvolupament sostenible de la societat amb una major competitivitat industrial, generant investigacions d’excel·lència, construint noves tecnologies per abordar els problemes actuals i futurs relacionats amb l’energia i garantir l’accés universal a una energia més abundant, econòmica i sostenible.

Visió

La nostra visió és ser en un centre d’excel·lència i un referent internacional en el camp de l’energia mitjançant la investigació, el desenvolupament i la innovació, i treballar de manera coordinada amb l’administració, la indústria i les universitats.

Objectius estratègics

» Liderar la generació de coneixements científics i tecnològics disruptius destinats a proporcionar a la indústria solucions energètiques a mitjà i llarg termini innovadores i sostenibles.

» Promoure la transferència contínua de coneixement al mercat i a la societat, col·laborar directament amb empreses i proporcionar un entorn que potenciï la creació de spin-offs i donar suport a la generació i llicència de patents.

» Ampliar la nostra xarxa en el camp de l’energia, tant a nivell local com internacional, i convertir-nos en una veu líder que inspiri un pensament innovador, científic i sostenible a tot el sector.