Transparència

En compliment de la llei 19/2014, , de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la  Llei 21/2014 , sobre “Fonaments i verificació d’activitats per part de les associacions de serveis públics”, publiquem en aquesta pàgina detallada informació sobre gestió i finançament de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

A cada secció hi ha un enllaç que us permetrà accedir a la nostra informació pública. Disponible també a través del menú de transparència.