Excel·lència dels RH en la Recerca

La Comissió Europea va concedir l’IREC el desembre de 2017, l’acreditació “Human Resources Excellence in Research (HRS4R)”, distinció que s’otorga a les entitats de R+D+I que implementen l’estratègia excel·lència en recursos humans en recerca. És per això que l’IREC apareix a la capçalera de les «Institucions reconegudes de recursos humans» al lloc web EURAXESS, on es reuneixen les institucions guardonades per país. L’acreditació “Human Resources Strategy for Researchers” comporta auditories internes i externes per garantir la correcta implementació.

Aquesta acreditació, reflecteix el compromís de l’IREC en millorar contínuament les polítiques de recursos humans, d’acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors, i el compromís de l’Institut d’aconseguir procediments de contractació i avaluació justos i transparents.

Tenint en compte el pla d’acció del desembre de 2017 i comparant-ho amb els nostres èxits el 2018 i el 2019, podem assegurar que hem aconseguit una millora significativa en:

  • El Pla de desenvolupament professional per a investigadors de l’IREC, amb l’objectiu d’oferir les millors oportunitats de creixement de personal i professional, per impulsar les carreres futures tant en el món industrial com acadèmic.
  • El procés d’avaluació i avaluació anual per a investigadors i estudiants de doctorat, amb l’objectiu d’estandarditzar plantilles, criteris i programar cada pas del procés, de manera que els investigadors coneguin el desenvolupament de la seva carrera i puguin rebre orientació en els seus propers passos professionals.
  • Vetllar per l’entorn de l’investigador amb l’objectiu de proporcionar el màxim nivell de seguretat i salut en el lloc de treball, i també proporcionar l’entorn més solidari, respectuós, equitatiu, inclusiu, estable, competitiu i estimulant.
  • La implementació de polítiques i procediments de recursos humans, com el Pla d’igualtat de gènere, el paquet d’acollida per a noves contractacions, les polítiques de seguretat i salut i formació experimentada al respecte i la prevenció de l’assetjament.

Polítiques de recursos humans

El Departament de Recursos Humans es centra en l’atracció, la selecció, la formació i l’avaluació per a científics i personal administratiu de primer ordre, en compliment de la legislació laboral. Es dedica sobretot a assegurar que es compleixin la missió, la visió, els valors i els objectius d’excel·lència de l’Institut. Les ofertes de feina disponibles per formar part de l’IREC es publiquen i gestionen a la secció treballa a l’IREC de la nostra web.

Els següents documents són les nostres polítiques de recursos humans vigents:

Càrrecs d’alt nivell i empleats públics

L’IREC no té cap càrrec que es pugui considerar un càrrec de màxim nivell segons la Llei 13/2005, de 27 de desembre. Per obtenir més informació, feu clic aquí.