Memòria d’Activitats

Memoria d'activitats_banner

L’informe d’activitats anual de l’IREC es publica anualment. Inclou una introducció a cada grup de recerca i les seves activitats. Resumeix la situació financera, les seves xifres i un resum de les iniciatives de l’Institut durant el període.