Perfil del contractant

En compliment de l’article 347.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, actualment l’IREC utilitza la plataforma oficial de la Generalitat de Catalunya per publicar i gestionar el nostre perfil de contractant amb totes les licitacions públiques de l’IREC.

Els detalls sobre les licitacions actives i anteriors realitzades per l’IREC, estan disponibles en el següent enllaç: Perfil del Contractant de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya.