Perfil del contractant

En compliment de l’article 347.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, actualment l’IREC utilitza la plataforma oficial de la Generalitat de Catalunya per publicar i gestionar el nostre perfil de contractant amb totes les licitacions públiques de l’IREC.

Els detalls sobre les licitacions actives i anteriors realitzades per l’IREC, estan disponibles en el següent enllaç: Perfil del Contractant de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya.

Contractació Pública

D’acord amb la normativa sobre contractació pública i transparència, trobareu a continuació la llista de contractes de baix valor de l’IREC:

Contractes Menors 2022

Contractes Menors 2021
Contractes Menors 2020
Contractes Menors 2019